Önemli Tarihler

Son özet gönderim tarihi  1 Mart 2017 

10 Mart 2017

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması  2 Mart 2017

20 Mart 2017

Konferans  20-21 Nisan 2017