Davetli Konuşmacı

 

Arş.Gör.Dr. İpek Pınar Bekar

2007’de lisans, 2010’da yüksek lisansını tamamladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü’nde 2013’ten beri çalışmakta olan İpek Pınar Bekar, Prof.Dr.İclal Ergenç’in danışmanlığında “Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Bürün-Sözdizim Etkileşimin Elektrofizyolojik İncelemesi” üzerine Dilbilim alanında 2016 yılında doktor ünvanını almıştır. Araştırmacı, “Sesbilim, Akustik Sesbilgisi, Bürün-Sozdizim Etkileşimi ve Nörodilbilim” gibi dilbilimin temel ve disiplinlerarası alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Arş. Gör. Bahtiyar Makaroğlu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bölümünden mezun olan Makaroğlu, aynı bölümde yüksek lisansı tamamlamış olup doktora eğitimine devam etmektedir. Doktora araştırması, “Türk İşaret Dilinde Uyum” konusundadır. Araştırmalarını ağırlıklı olarak Türk İşaret Dilinin sesbilimi ve biçimbilimi alanlarında sürdürmektedir.  Şu ana kadar Türk İşaret Dili konusunda ulusal ve uluslararası olmak üzere 4 projede araştırmacı olarak görev almış olup “Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili Öğrenci Kitabının ve Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabının yazarıdır. 2015 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.