**** Bildiri Kitabı

Değerli katılımcılar,

11. Dilbilim Öğrenci Konferansında sunulan çalışmalar bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Gönderilen bildirilerin yayınlanabilmesi için bildiriler hakemlik denetiminden geçecektir.

Bildirileriniz aşağıdaki yazım kurallarına göre düzenlenmelidir, bu kurallara göre düzenlenmemiş çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiriler, hem Ms Word dosyası hem de PDF dosyası şeklinde düzenlenerek 16 Temmuz 2017 tarihine kadar meudilbilimtopluluk@gmail.com adresine gönderilmelidir.

11. DÖK-yazım kuralları

11. DÖK-örnek bildiri

11.DÖK-örnek bildiri.docx